KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890
roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny. ...więcej
2017-01-13Bal Wydziałowy
Dziekan Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów zapraszają na Bal Wydziałowy. ... [więcej]
2016-12-18AKCJA SOS DLA ZWIERZĄT – UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W tym roku Akcja SOS dla Zwierząt organizowana jest po raz 10-ty. Na naszym Uniwersytecie Akcja odbędzie się po raz 5-ty, więc również obchodzimy swój mały jubileusz. Tak jak w poprzednich latach zbieramy suchą oraz puszkowaną karmę dla psów i kotów, legowiska, zabawki, datki finansowe oraz stare kurtki, z których uszyte zostaną ciepłe ubranka dla podopiecznych schroniska. ...[więcej]
2016-12-15Bezpłatne szkolenia online - Web of Science i Scopus
W najbliższym czasie odbędzie seria bezpłatnych szkoleń online w zakresie korzystania z baz "Web of Science" oraz "Scopus", na które już teraz Państwa zapraszamy. Szkolenia prowadzone są w języku polskim i odbędą sie w dniach od 8 listopada do 15 grudnia 2016 r. ...[więcej]
2016-12-08Szlachetna Paczka
W tym roku nasz Wydział po raz kolejny przyłączył się do Akcji Szlachetna Paczka. Mamy nadzieję że i w tym roku podołamy i zaniesiemy pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. ...[więcej]
2016-11-03Wizyta pracowników Ningbo City College of Vocational Technology
W dniu 3 listopada na UR gościła na naszym Wydziale 7-osobowa delegacja pracowników Ningbo City College of Vocational Technology w Chinach na czele z Vice Prezydentem Profesorem Pan Jusu. ...[więcej]
2016-09-12Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017
Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ... [więcej]
2016-07-01Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
"Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces" (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...[więcej]
2016-06-16Listy rankingowe oraz protokół zebrania Komisji Rekrutacyjnej - Projekt " Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
2015-11-23Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi Rolniczo - Ekonomicznemu Uniwers1tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. ...[wiecej]
więcej
Październik 2016
01 Października 2016 - 30 Września 2017 Organizacja roku akademickiego 2016/2017
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies