KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890
roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny. ...więcej
2017-07-28Konkurs "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". ...[więcej]
2017-02-13UWAGA!!! Dodatkowy nabór na studia II stopnia
Od 13 lutego do 23 lutego 2017 r. ruszyła DODATKOWA rekrutacja na studia II stopnia w ramach kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska. ...[więcej]
2017-02-11Terminy zjazdów w semestrze letnim 2016/2017
Terminy zjazdów w semestrze letnim 2016/2017 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ... [więcej]
2017-01-04Listy gratulacyjne dla Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów UR
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR w Krakowie, działające przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym otrzymało na ręce opiekuna koła dr inż. Piotra Kacorzyka listy gratulacyjne od Pani dr hab. Svetlany Ivanovej z Północno – Wschodniego Federalnego Uniwersytetu im. M.K. Ammosowa w Jakucku oraz od Pana prof. Jaromira Kolejki z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. ...[więcej]
2016-12-19Success story – granty z NCN
Obecnie na WR-E realizowane są/będą 5 projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Poniżej kilka zdań o każdym z nich. ...[więcej]
2016-12-19Programy NCBIR
Dwa wnioski z WR-E złożone na III konkurs Biostratega przeszły pozytywnie ocenę formalną, mamy nadzieję na sukces.
2016-09-12Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017
Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ... [więcej]
2016-07-01Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
"Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces" (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...[więcej]
2016-06-16Listy rankingowe oraz protokół zebrania Komisji Rekrutacyjnej - Projekt " Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
więcej
Październik 2016
01 Października 2016 - 30 Września 2017 Organizacja roku akademickiego 2016/2017
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies