KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym Wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Początki Wydziału sięgają 1890
roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Stał się on podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 r. Akademii Rolniczej. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny. ...więcej
2017-12-15

Życzenia Świąteczne od Dziekana Wydziału
... [więcej]

2017-10-12

PREZENTACJA KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ROLNICZO-EKONOMICZNYM

Verba docent – exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają - tym łacińskim stwierdzeniem chcemy zachęcić Studentów i Pracowników WRE do zapoznania się z ofertą i działalnością kół naukowych na naszym Wydziale w ostatnich kilku latach... [więcej]

2017-06-28

XXXVIII Dni Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.
W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się XXXVIII Dni Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Stoisko Wydziału cieszyło się dużym zainteresowaniem... [więcej]

2017-05-17Delegacja Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
W dniu 11.05.2017 roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym gościła delegacja dwóch wydziałów Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze - Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Agrobiologii i Surowców Spożywczych ... [więcej]
2017-04-28Uniwersytet Dzieci na WRE
Bez piany nie ma lodów, bitej śmietany oraz baniek mydlanych!!
Miło nam poinformować, że w tym semestrze na Wydziale prowadzone są zajęcia dla dzieci w ramach Uniwersytetu Dzieci – łącznie 300 dzieci odwiedzi nasz Wydział. Tematem przewodnim warsztatów są piany. Dzieci na zajęciach uczą się jak powstają piany w kuchni, łazience oraz w laboratorium ...[więcej]
2016-07-01Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
"Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces" (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...[więcej]
2016-06-16Listy rankingowe oraz protokół zebrania Komisji Rekrutacyjnej - Projekt " Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"
2015-11-23Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Decyzja Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi Rolniczo - Ekonomicznemu Uniwers1tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. ...[wiecej]
więcej
Październik 2017
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies